Η κορυφαία πλατφόρμα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
για παρακολούθηση αποθηκευμένων σιτηρών

Η Centaur παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες διαχείρησης ποιότητας και αποθεμάτων για αγρότες και διαχειριστές αποθηκευτικών μονάδων

 

Με την Centaur, η ποιότητα των σιτηρών γίνεται προβλέψιμη. Το πατενταρισμένο, ΙοΤ σύστημα παρακολούθησης δίνει ανώτερου επιπέδου διαφάνεια σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε αγοραπωλησίες, αποθήκευση, μεταποίηση μέχρι και τη λιανική πώληση

Silo Bags

Οι έξυπνοι αισθητήρες της Centaur εγκαθιστώνται με ευκολία σε σιλό και σάκους ενσίρωσης και σιτηρών. Απολαύστε την ηρεμία και ενισχύστε την εμπορική ταυτότητα των σιτηρών σας, εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα για παρακολούθηση συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, την αυτόματη διαχείριση του συστήματος αερισμού και άλλα.

FARM

farm-mobile

Οι έξυπνοι αισθητήρες της Centaur εγκαθιστώνται με ευκολία σε σιλό και σάκους ενσίρωσης και σιτηρών. Απολαύστε την ηρεμία και ενισχύστε την εμπορική ταυτότητα των σιτηρών σας, εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα για παρακολούθηση συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, την αυτόματη διαχείριση του συστήματος αερισμού και άλλα.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του συστήματος:

  • Οι αισθητήρες της Centaur παίρνουν μετρήσεις από το πυρήνα του προϊόντος και τις μεταδίδουν στο υπολογιστικό νέφος ασύρματα και σε πραγματικό χρόνο
  • Η πλατφόρμα για το “Διαδίκτυο της Εσοδειάς” (Internet-of-Crops) συνδυάζει δεδομένα από τα αποθηκευμένα προϊόντα, ψηφιακές προσομοιώσεις και γνωσιακή ανάλυση δεδομένων ώστε να προβλέψει τις συνθήκες του αποθηκευμένου προϊόντος για εβδομάδες μέχρι και μήνες στο μέλλον.
  • Απροβλημάτιστη επικοινωνία! Η σύνδεση με τους πάροχους δεδομένων γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται καν SIM κάρτα!
  • Εύχρηστη εφαρμογή για διαχείριση των αποθηκευμένων σιτηρών που μπορεί να προσπελαστεί από υπολογιστές αλλά και smartphones.
silo-fill-level

Καλύτερα από συστήματα καλωδίων:

Η Centaur παρακολουθεί όλη τη μάζα του αποθηκευμένου σιτηρού μέσα σε μεταλλικά ή τσιμεντένια σιλό, σάκους ενσίρωσης και αποθήκευσης.

IoC screenshot

Εισάγουμε εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην αποθήκευση σιτηρών, μαζί με τεχνολογία επιπέδου αμυντικής βοιμηχανίας, σε αγροτικές εφαρμογές. Το σύστημα παρακολούθησης της Centaur επιτηρεί το σύνολο του αποθηκευμένου προϊόντος για τυχόν ποιοτικά προβλήματα – συμπεριλαμβανομένου και του πυρήνα της μάζα όπως και άλλων σημείων πιθανών να αναπτύξουν θερμά σημεία (άναμμα).

  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων σιτηρών
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου για απώλεια εισοδήματος λόγω υποβάθμισης ποιότητας
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου σας
  • Μείωση του ενεργειακού κόστους για αερισμό
  • Επίτευξη καλύτερης τιμής με εξακρίβωση της αποθηκευμένης ποικιλίας
  • Ηρεμία του να ξέρεις τι πραγματικά γίνεται στο αποθηκευμένο σου προϊόν

Ζητήστε μια προσφορά

Στείλτε μας email

Customer Care
support@centaur.ag

Sales Inquiries
sales@centaur.ag

General Inquiries
info@centaur.ag

Ακολουθήστε μας